Enjoy complimentary shipping in the U.S.
Cart 0

YYS Hand Earrings by Yu Yu Shiratori

$85.00

YYS Hand Earrings by Yu Yu Shiratori

Casted brass, 2 in. diameter

    Made by artist Yu Yu Shiratori - Tucson, Arizona

    Complimentary shipping in the U.S.    More from this collection